какво е приложението за антиметален етикет?

2022-03-21

Въпрос:какво е приложението за антиметален етикет?


A:Работа върху метална повърхност; отваряне на мобилни приложения, извършване на разговори, изпращане на съобщения, съхраняване на информация за визитни карти, писане на URL, интелигентен плакат, обмен на информация и др.