Прилагането на NFC сигурност

2022-04-29

Приложението наNFCсигурността е главно да виртуализира мобилните телефони в карти за контрол на достъпа, електронни билети и т.н. NFC картата за виртуален контрол на достъпа е да запише съществуващите данни от картата за контрол на достъпа в NFC на мобилния телефон, така че функцията за контрол на достъпа да може да бъде реализирана от използване на мобилния телефон без използване на смарт карта, което не само е много удобно за конфигурирането, наблюдението и модифицирането на контрола на достъпа, но също така може да бъде дистанционно модифицирано и конфигуриране, като временно разпределение на идентификационни данни при необходимост и т.н. Приложението на NFC виртуален електронен билет е, че след като потребителят закупи билета, системата за продажба на билети изпраща информацията за билета до мобилния телефон. Мобилният телефон с функция NFC може да виртуализира информацията за билета в електронен билет, а мобилният телефон може да се прекара директно при проверка на билета. Приложението наNFCв системата за сигурност е важна област наNFCприложение в бъдеще, а перспективата е много широка. Тъй като тази област може да донесе пряко икономически ползи за потребителите на технологията, като ги направи по-мотивирани да надграждат съществуващото оборудване и технологии. Тъй като използването на виртуални карти за мобилни телефони може да намали използването на карти за контрол на достъпа или билети за магнитни карти, директно да намали разходите за използване и може по подходящ начин да увеличи степента на автоматизация, да намали разходите за персонал и да подобри ефективността.

Proximity NFC RFID Crystal Tag NFC Crystal Smart Card
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy